Home
Fotos
dualar
dualar

Eski Dedelerden İmam Rızalı Seyid Hüseyi'in yazdığı eserlerinden alınmış Caferî Mezhebinde gusül ve abdest 

 

Gusül şöyle alınır:

Su ile üç kere ağız, üç kere burun temizce yıkandıktan sonra, ilk önce sağ omuza, daha sonra da baştan dökülmek suretıyle bütün vücüt güzelce yıkanır.

 

Abdest şöyle alınır:

Besleme ve niyetten sonra, üç defa eller yıkanaır. Üç defa sağ el ile ağıza ve buruna su verilip, temizlenir. Üç defa sağ el ile su alınarak yüzün önce sağı, sonra solu, üçüncüde merkezi yıkanır. sağ el ile sol ele su verilerek sağ kolun dirseğinden aşağı doğru üç defa yıkanır. Sağ el ile bir defa başa meshedilir (sıvazlanır). Ayaklara, parmakların aralarından topuk hizasındaki mafsala kadar bir defa meshedilir.

Alevîlerin üzerinde durduğu asıl abdest, maenvî temizliktir. Bu, insanın hayatında kötü etkiler bırakan kötü hallerden, örneğin: Fitne, fesat, dedikodu, kıskançlık, kin, kibir gibi şeytan fiilerınden arınmak gerekir. Bunun için temizliğe, önce "cehâlet murdarlığı'ndan temizlenmekle başlayıp, o pislikten kurtulduktan sonra dili ve vicdanı temizlemek gerekiyor. Allah katında "Kalp temizliği"nden makbul hiçbir ıbadet yoktur.kötülüklerle kirlenmiş bir kalple Tanrı katına çıkmak büyük günahtır. Halk arasında çok görülmektedir ki: adam, aylarca çorap değiştirmeden abdest alarak camiye girer, leş gibi kokan çoraplarından haberi bile olmadan insanları rahatsız eder.

Abdest, gusül, namaz ve oruçtan asıl amaç, insanın öz varlığından geçerek, tüm kötülüklerden arınması ve Hakk'a yakın olmasıdır.

 

ABDEST NASIL ALINIR?

Kollar dirseklere kadar sıvanır. Bismillah ya Allah abdeste niyet edilir. Baştan abdest sonuna kadar on iki imamların ismi ile dua okunur.

1- Eller üç defa bileklere kadar yıkanır.

2- Sağ el ile ağzına üç defa su verip çalkalayarak dökülür.

3- Sağ el ile burnuna üç defa su verilir, suyu hafifçe buruna çekilir.

4- İki avucunu birleştirip su ile yüz kısmı üç defa yıkanır.

5- Önce sağ kol dirseklerle birlikte sol el ile üç defa yıkanır, sonra sol kol sağ el ile üç defa yıkanır.

6- Sağ elini ıslatıp küçük parmaklarınla bir defa kulakların içini meshedilir.

7- İki elini ıslatıp, küçük parmaklarla bir defa meshedilir.

8- Sonra ellerin tersiyle boyun meshedilir.

9- Önce sağ ayak sol el ile topuklara kadar üç defa yıkanır.

Sonra sol ayak yine sol el ile üç defa yıkanır.

(Abdest alınmış olur.)

 

DOĞMADAN ÖLEN BİR BEBEĞE CENAZE NAMAZI

Doğmadan ölen bir bebeğe cenaze namazı kılınmaz.

Bir isim verilir, yıkanır, kefenlenir, defin edilir.

İsim takmak şu nedenle: Kıyamet günü herkes ismi ile çağırılacaktır. İsimsiz kalan çocuklar anne ve babalarını Cenabı Allah'a şikayet ederek, beni zayettiler, isim takmadılar diye isyan edecektir. Bu nedenle ölü doğan çocuklara isim takılır yıkanıp defbedilir.

Çocuk canlı doğar da ölür ise önce isim takılır, yıkanır ve kefenlenir, cenaze namazı kılınır, defin edilir.

 

ÖLÜ HANGİ DURUMDA TAM YIKANMAZ?

Çok şiş olan ve el vurunca dağılma ihtimali olan cenazeler yıkanmaz. Sadece vücuduna su dökülür, mümkün olduğu kadar az örselenir, kefenlenmelidir.

 

ŞEHİT OLAN BİR İNSAN

Şehit cenazesi yıkanmaz, kefelenmez, cenaze namazı istenilirse kılınır. Şehit olan insan elbisesi ve kanı ile mezara defin edilir, şehidin kanı kefendir.

 

ÖLÜM HALİNDE HAKKA YÜRÜYEN BİR CAN İÇİN YAPILACAK İŞLEM

Hakka yürüyen can kendi evinde ise ruhunu hakka teslim edeceği zaman zanında bulunan bir insan bismillah ala ümmeti resullah ali'yel veliullah şefekat kıl yarasullah diyerek, gözlerini kapatır. Bir bez parçası ile çenesini bağlar. Yanındaki insanları dışarı çıkartır. Elbiseleri çıkartırlar. Ayakları düzeltilir. Elleri yanlarını düzgünce konur. Başını ve ayaklarını kapatacak şekilde üzerine bir örtü örtülür. Bir dede'ye ve bir hocayaa çağırılır. Hakka yürüyen meftanın başucunda durur. Ölünün ruhu için şu duayı okur. Er kişi ve hatun kişi ey yerleri gökleri yaratan ulu Allah'ım. Kardeşimiz ve bacımız hakka yürüdü. Dünya'da bilerek, bilmeyerek yapmış olduğu günahlarını afeyle yarabbim. Kabir azabını gösterme yarabbim. Verelim Muhammed'e candan selavet, mahşer günü etsin şefaat Ehlibeyt aşkına medetmürvet hakka yürüyen bacımızı ve kardeşimizi cennet ialeyi nasip eyle şefaatinden mahrum etme. Er cemali Muhammed Kemalın Şah Hasan ve Hüseyin Ali'yi bir bilelim. Verelim Muhammed'e selavet. Allahümme salli ala seyidin Muhammed Ali veliallah Ehlibeyti nur. Toprağını bol,mekanını cenneti ala eyle yarabbi.

İsteyen Yasin suresini okutabilir.

Cenaze uzunn zaman kalır ise şişmemek için karnının üstüne bir demir parçası konur. Hakka yürüyen mefta hak döşeğinde yıkamak için teneşüre götürülür iken dede şu duayı okur. Evinde esirgeyen ve bağışlayan Allah ismi ile Ali İmran suresinin 185'inci ayeti külli nefsin zaikatül mevt her can ölümü tadacaktır. Essalatu ves salamu ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ehlibeyt. Şimdi dünya günlerinin sonunda ahiret günlerinin başında yönünü hakka çevirdin. Dünya menzili fanidir. Ahiret menzili bakidir. Tanrının hükmü yürüdü bilirim. Seni mübarek bir mezile yetiştirsin. Hak erenlerin katarına darına nail eylesin. Kabrin nur, mekanın cennet olsun. Gerçeğe hü.

 

HAKKA YÜRÜYEN MEVTA'NIN KEFENİ NASIL BİÇİLİR VE NASIL KEFENLENİR?

Kefen hiç kullanılmamış beyaz bez (patiskadan) kesilir. Mevta'ya giydirmeve sarmak için kesilecek parçaları sıralıyorum:

1. Üç parça eldiven kesilir, bir tanesiyle avret yerleri yıkanır, diğer eldiven ile abdest aldırılır, üçüncü eldiven ile yıkanılır.

2. Üç adet de 10cm(santim) eninde, 150cm(santim) boyunda BAĞ (bağlama ipi) kesilir. Bu bağlar mefta kefelendikten sonra, baş tarafından, ayak ucundan ce belinden bağlanmakiçindir. Bu bağlar tabuta koymaya, kabire indirmek içindir. Kabirde bu bağlan çözülür.

3. YAKASIZ GÖMLEK: Mefta'nın boyun kökünde ayaklarına kadar uzunluktaki ölçüye göre patiskayı iki kat yaparak kesilir. İkiye katlı bu parçanın tam ortasında mefta'nın başı geçecek kadar bir yer açılır. Burası oyulmaz ve genişletilmez. Gömleğin bir katı mefta'nın altına serilir. Mefta'nınbaşı ortadaki deliğe denk getirilerek başından geçirilir. Üstte kalan katı da mefta'nın üzerine örtülür. İlk defa bu yakasız gömlek giydirilir.

4. ETEKLİK: Mefta'nın boyu uzunluğunda, mefta'yı bütün saracak şekilde geniş olmalı. Mefta yana çevirilerek altına da sermek kaydıyla sağdan soldan tümüyle mefta'ya sarılır.

5. SARGI: Mefta'nın boyundan 60cm(santim) uzun kesilmesi lazım. Çünkü başucunda ve ayak ucunda düğümlenmesi gerekir. Mefta'ya yakasız gömleği giydirip, etekliği sardıktan sonra sargı tabuta veya temiz bir yere serilir. Eteklik önceden sarılmamış ise onun üzerine de eteklik serilir. Yakasız gömlek giydirilmiş mefta üzerine uzatılır.

Eteklik sarılır. Sargıda yanlardan üst üste getirilerek, ayak ve başuçlar bağlanır. İki numaradan anlatılan bezden kesilmiş 3 adet bağ ile baş, bel ve ayak kısımlarında olmak üzere 3 yerinden bağlanır. Bu bağların hepsi Kabirde çözülür. Böylece kefenin kesilmesini ve kefenlenmesi anlatarak bitirmiş olduk.

NOT: Mefta Kadın olursa, kefen bezinden bir baş bir de göğüs örtüsü kesilir. Sargının baş ve ayak uçları düğümlenmeden önce, biri başına sarılır. Biri de göğüsünün üstüne atılır.

Doğum sırasında ölen hakka eren genç annelere yeşil kefen sarılır.

 

CENAZE KONUSUNDA NOTLAR

Ölünün yıkanması için su ısıtılır, ölünün yıkanacağı yer örtülü olmalıdır. Yıkayıcı ve yardımcılarından başkası onu görmemelidir. Cenaze sahipleri, yakınları görebilirler.

Teneşir denilen yüksekçe (60 - 70santim) bir yer güneş doğarken, öğlen vakti ve güneş baterken cenaze namazı kılınmaz. Cenaze teneşire getirilir, etrafındaki insanlar da himmet isteyerek ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır. Evde üzerine atılan örtüyü alırlar. Kefen'den kesilen bir parça ile, kadın ise göğsünden diz kapağına kadar örtülür. Erkek ise göbeğinden diz kapağının üstüne kadar örtülür.

HAKKA YÜRÜYEN MEFTANIN YIKANMASI İÇİN LİF VE SABUNU HAZIR OLUR.

Mefta kadınsa kadın yıkar, erkekse erkek yıkamalıdır. Yıkayan kişinin yanında su dökecek bir yardımcısı olacaktır. Yıkamaya başlarken, evvela şöyle niyet edilir:

ALLAHIM ŞU ANDA YÖNÜNÜ SANA ÇEVİRMİŞ, HAKKA YÜRÜYEN OĞLU VEYA KIZINI ALLAH RIZASI İÇİN BENEDİNİ DÜNYA KİRLERİNDEN YIKAYIP TEMİZLEMEYE NİYET ETTİM.

Bir besmele çekerek, şu duayı okur:

INNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN. EL HÜKMÜ LİLLAH GUFRANEKE YA RAHMAN:

Türkçesi şudur:

ALLAHTAN GELDİK YİNE ONA DÖNECEĞİZ. ALLAHIM BİZLERİ YARGILARKEN BAĞIŞLA. HÜKÜM YÜCE ALLAHINDIR.

 

Yıkayıcı eline sardığı bir taharet beziyle Mefta'nın AVRET yerleini itinayla yıkar. Elindeki bezi değiştirerek, yeni taktığı bez ile Mefta'nın üst gövdesini kaldırarak oturur duruma getirir ve karnını sıvazlar ki içerde kalan havanın çıkmasını sağlar. Tekrar yeni eldiven ile Mefta'nın yüzünü yıkar ve sonra abdest aldırmaya başlar. Abdest bu elle ile, bu ayaklar ile dili ile gözü ile, kulak ile yaptıkları hataları af eyle yarabbi diye dua edilir. Önce yüzünü yıkar. Ağzını, burnunu yıkamaz ancak dudaklarının içini, dışını, burun deliklerini, göbeğinin çukurun sıvazlar (bunu üç kez tekrarlar). Sonra elleriyle kollarını birlikte yıkar. Başını da sıvazladıktan sonra, ayaklarını yıkar. Böylelikle abdesti tamamlanmış olur.

 

7. Abdest aldırma işi bittikten sonra, cenazenin üzerine ısıtılmış su dökülür. Başı (ve varsa sakalı) HATMİ denilen kokulu bir bitki ile ya da sabunla taranmadan yıkanır.

 

8. Sonra SOL tarafa çevrilerek önce SAĞ tarafı bir kere ; sonrada SAĞ tarafına çevrilerek SOL tarafında bir kere yıkanır. Bu şekilde SAĞ ve SOL tarafları üçer kez yıkanmalıdır. Sonra yakınları dualar, düvazlar okutarak üçer kez helallık suyu dökerler. ALLAH MUHAMMED ALİ diyerek üç defa su döker. Küçük çocuklara abdest aldırma işlemi yapılmaz. Şimdi Mefta yıkanma işlemi bitmiştir. Hiç kullanılmamış büyük bir havlu ile kurulanır ve kefen gömleği giydirilir, ondan sonra kefenlenir.

Cenazeyi yıkayan şahıs ellerini kaldırarak: "Ya Rabb biz bu cenazeyi yıkadık. Senin rahmet deryandan bu ölüye de lütufta bulun, bu ölüyü temiz kabul et! Hem de bizlerin ölenleri ile birlikte cümelsine rahmet eyle. Senin rahmetinin bir damlası Muhammed Kemal'i Şah Hasan İmam Hüseyin hürmetine verelim. Muhammed'e selavêt. Allahümme salli alâ seyyidina affeyle yarabbi. Tabuta konulur, musalla taşına dua ile götürülür. Dilekleri yerine getiren Sen'sin! Herşeye gücü yeten Yaratıcı Sen'sin!"

Yarabbi doğup ölen dünya fanidir. Akibeti ölüm. Ehlibeytin hürmeti için enbiya evlliyalar on iki imamların masum pakların hüreti için kabir azabını gösterme yarabbi. Ali'yi Veliyullah şefaat et ya Muhammed Resulullah.

Musalla taşına konulduktan sonra cenaze imamın göğsü hizasında Allahu ekber diye başlanır.

 

CENAZE MUSALLA TAŞINA KOULUR CENAZE NAMAZI KOMŞULARDAN HELALLIK ALMAK

Dede ve hoca bu duaları okur:

Bismillahirrahmanirrahim

Yargılayan ve bağışlayan yüce Tanrının ismi ile başlıyoruz. Eycemaat Allah için ibadete meyit için duaya durunn. Üç saf olun, dört tekbir ile imama uyun, bileniniz duasını okuyun, bilmeyenler Hz. Muhammed'e selavat deyin. verelim Muhammed'e candan selavat mahşer günü bize de şefaat. Darı dünyadan darı hakka eren er kişi ve hatun kişiyi nasıl bilirsiniz? Bu meftadan incinmil, hakkı olan, hakkınızı helal edin ey cemaat. Dünya fanidir, hepimiz bu yolun yolcusuyuz. Bir içim suyun hakkı haktır. Hakkınızı helal edin. Muhammed Ali divanında on İki İmamların Ehlibeytin hürmeti için ulu divana kul hakkı ile gitmesin, hakkınızı helal edin. Hakka eren meftadan vekaleten onun da hakkı size helal olsun. Bismillah ala ünmeti resullullah Aliyel Veliyullah şefaat kıl ya resulullah bu meftanın günahlarını af eyle.

 

CENAZE İÇİN DUA

Esselatu vesselam nuri Muhammed Mustafa Nuru Huda ya Ali Murtaza çaryarı gizin Cümle enbiyayi mürselin hatemi Muhammed Mustafa  Teslim kuranın nebün ya rahman ya ramin

Yarabbi bu meftanın günahını af mağrifet eylesin Yarabbi münker ve nekir sorgu suallerine Cevap vermeyi ıhsan eylesin kabrini pür nur Eylesin mekanını nur eylesin süretül Cennet cemali ile çırağ eylesin cennet hulle Donları ile mekanını nur eylesin süretül Mustakimden Mustafa'nın şefatine nail eylesin.

Pir Cemal'i Muhammed Kemal'i Şah Hasan Pir İmam Hüseyin'e verelim salevat Allahumme salli ala seyidina muhammed nuri Ehlibeyt yüzü suyu hürmeti için cennet-i alâyı Nasib eyle yarabbi.

 

HELALLIK ALMAK (CENAZENİN AKLANMASI = TEZKİYE)

Helallhem evinin önünde, hem de cenaze namazı kılınırken alınır. Bu yakınlarının ve komşularının rızasını almaktır. Hakk'a yürüyen bir canın aklanması şöyle yapılır:

Dede, hoca ya da bu konuda bilgili olan herhangi bir can, cenazenin huzurunda, toplumun karşısında önce şöyle bir konuşma yapar:

éEy cemaat, erenler, canlar, mü'min müslim bacı kardeşler! Allah'a kabul, Muhammed-Ali'ye talib olan canlar! Ölüm var aldanmayın dünyaya, eğer ereyim derseniz sefaye, binlerce salevat verelim Muhammed Mustafa'ya. Allah hummesalli Ala seyidina Muhammed Ali Veliyullah ehlibeyt nur.

Hakk'a yürüyen bu canımız (...) oğlu/kızı (...) dünyadan ahirete göçen kervana katılmış, bugün aramızdan ayrılıyor. İşte görüyorsunuz ki, kendisi hal diliyle bizlere şöyle sesleniyor:

-Tenim teneşirde, ruhum ruhaniyette. Bu dünyadanbeşeriyet aleminde ömür sürdük, yedik-içtik, konduk-göçtük. Emin Hak'tan geldi. Bir içim su ile yedi adım yolun hakkı var. İşte hepinizin huzurundayım: Belki bilerek, belki bimeyerek haklarınız varsa, haklarınızı helal edin!

Bu mevtada incinmiş hakkı haktır, hakkınızı helal eyleyin Muhammed Ali divanında On İki imamların hürmeti ulu divana kul hakkı ile gitmesin. Hakkıınızı helal eyleyin. Hakkını helal edenlerden Allah razı olsun. Hakka eren er kişi/hatun ki dili dönmüyor onda vekaleten hakkı sizde var ise hakkı size helal olsun. Allah Muhammed Ali Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli Ehlibeytin hürmeti için cehennem narını kabir azabını gösterme yarabbim. Ruhu şad ola, mekanı cennet ola. Burada bulunan canların geçmişlerine rahmet dileriz Allah'tan. Pir Cemal'in Muhammed Kemal'i, İmam Hasan Hüseyin aşkına Ehlibeyt hürmeti için verelim Muhammed'e selavet. Allahummesalli Ala seydina Muhammed resulullah okunan dua haka eren kardeşimiz/bacımız/ruhuna delili burhan ola ruhu şad ola. Fani dünyada kalan yakınlarına Allah sabırlar versin. Siz sağ olun, gönlümün gülleri. Duadan sonra cenaze yakınları isterlerse cenazenin yüzü açılır, görebilirler, niyaz edebilirler.

 

CENAZE DÖRT TEKBİR DUASI

Hz. Adem'in zurriyetri Hz. İbrahim!in milleti Hz. Muhammed'in ümmeti dari dünyadan darı Hakka rıhlet eyliyen er kişi hatun kişi niyetine: Eller göbekte bağlı, baş yukarı, sağ el sol elin üstündeç. Ya Rabb senin emrin üzere doğarız, senin emrin üzerine ölürüz. Nefsimize uyarak çok hatalar ve günahlar işledik. Yüce Tanrım Hz. Muhammed, Hz. Ali ve onların yüce soyu hürmeti için günahlarımız ve bu meftanın günahlarını bağışla

ALLAHU EKBER.

Ben varlığmı yerleri, gökleri yaradana doğru çevirdim. Ehli Beytin hürmeti için Allah hummesalli ala seydina Muhammed ve ala Ali seyidina Muhammed. Allahım bu Sana yürüyene Ehlibeyte inanmış möhüp olarak himmet ver. Şefaatlarınızdan mahrum eylemeyin

ALLAHU EKBER.

Ey merhameetlilerin merhametlisi, yüce Allahım. Bu meftanın üzerinde ihsanınızı eksik etmeyin. Suçlarını bağışlayın, mekanı cennet, toprağı bol ola. Günahlarını af eyleyin, yüce merhametinize sığındık, Hüseyin'i Kerbela hakkı için

ALLAHU EKBER.

Not: Eğer namazı kılınan ölü, çocuk ise, üçüncü Tekbir'de şu dua sözleri de eklenerek söylenir:

"Ulu Tanrım! Bu çocuğu bizim için gönderilmiş bir ödül ve ahiret azığı kıl! Tanrım! Bu çocuğu bize hem şefaatçi kıl, hem de şefaatini kabul buyur!"

DÖRDÜNCÜ TEKBİR:" Tanrı Uludur = Allahü Ekber" denir ve herhangi birşey (dua) okunmadan imam ve cemaat "Esselamü aleyküm ve rahmetulla (Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun!) diyerek, önce sağa sonra sola selam verir, namaz biter. Bu selamsan sonra, namazı kıldıran imam ellerini kaldırarak;

"Ber-cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, Şah Hüseyin, Ali'yi pir bilene verelim bu canımzın ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha..." diyerek, cemaatin Fatiha okumasını ister(Fatiha'nın Arapça'sını bilmeyenler, bu kitaptaa bulunan Türkçe anlamını okurlar)

Namaz böylece kılınıp sona erince. İmam "Bismillah bismi Şah... Allah, Muhammed, Ya Ali" deyip, tabutun baş tarafından tutar kaldırır ve orada hazır bulunan canlar da sıra ile cenazeyi (düvaz ve duarlarla) taşıyarak yerine kadar götürürler.

 

CENAZELERİ KABRE TAŞIMA

Peygamber Efendimiz (a.s.), mü'minin mü'min kardeşi üzerindeki haklarından birinin de CENAZEYE KATILMAK olduğunu bildirir. Bir cenazenin namazında, taşınmasında ve gömülmesinde ne kadar fazla mü'min bulunursa, onun için o kadar faydalıdır. Bu konuda şu hadisleri nakledebilriz:

"Hiçbir cenaze yoktur ki, namazını yüz mü'min kılarak, hepsi ona şefaat dilesinler de, onlara ölü hakkında şefaate izin verilmesin."

"Cenaze namazı kılınıncaya kadar cenazede hazır olan kimseye bir kırat, gömülünceye kadar hazır bulunana da iki kırat sevap vardır"

"İki kırat nedir?" diye sorulunca peygamber (a.s):

"İki büyük dağ gibi..." diye cevap verir (yani, iki büyük dağ kadar sevap verilir...)

"Cenaze defninde acele ediniz" vd.

Yukarıda nekklettiğimiz hadislerden de anlaşılacağı gibi, cenazeyi bekletmeden en kısa zamanda toprağa vermek gerekir. Ölü hakkında iyi ve kötü tanıklığı Ulu Tanrı kabul eder. Dolayısıyla ölüleri hayırla anmak inancımız gereğidir. Bir mü'minin cenazesinde bulunmak herkese dince zorunlu değilse de, mümkün mertebe çok sayıda cemaatin bulunması ölü için rahmet ve bağışlanma vesilesidir. Ayrıca cenazeye katılan üm'mine de çok büyük bir sevap vardır.

 

Cenazeyi taşımak işlemi şöyle yapılmalıdır:

Tabuta yapışmak isteyen önce tabutun ön sol kolunu sağ omuzuna alır ve on adım kadar götürür. Bundan sonra, tabutun sol arka kolunu sağ omuzuna alarak on adım götürür. Daha sonra tabutun sağ ön kolunu sol omuzuna alarak on adım götürür. Tabutun sağ arka kolunu sol omuzuna alarak on adım daha götürdüğünde üzerine düşen görevini yapmış olur. Böylece sağ omuz ve tabutun önünden başlamak üzere tabutun dört yanında onar adım yüreyerek...

 

CENAZE NAMAZI KILINDIKTAN SONRA

Hakk'a yürüyen merhumun bundan sonra tabut yerinden alınırken 7. adıma kadar götürülür. Ondan sonra omuza alınır hakk'a yürüyenin tabutu kabristanlığa yaya götürülürken bazı yörelerde önünde ilahiler, mersiyeler, duazdalar okunur. Şimdi bu devirde araba ile gittigiiçin bunlara gerek görülmüyor.

 

ÖLÜNÜN TOPRAĞA VERİLMESİ (DEFNEDİLMESİ)

Cenaze mezarlığa getirildiğinde omuzlardan indirilmeden oturmamalıdır. Ölü yere indirildiğinde işi olmayanlar oturabilirler. Ölünün gömüleceği kabir (mezar), uzunluğuna ve derinliğine kazılmış bir çukurdur. Mezarın boyu, ölünün boyu kadar, derinliği de göğüs yüksekliği kadar olarak kazılır ve "lahit" yapılır. Lahit, kabrin alt kısmında Kıble'ye doğru açılan oyuktur. Ölü işte bu oyulan kısma konulur.

Cenaze kabre konulacağı zaman birkaç kişi kabre inerek kabrin kıble tarafından cenazeyi, tabutta olduğu gibi alır, kabre indirip yüzü kıbleye çevrilmiş olarak sağ tarafına yatırırlar. Kıbleden tarafa gelen yere yumuşak toprak konur ve düzeltilir. Cenazeyi indirdikten de: Yakınları ilk toprağı atarlar.

 

"Bismillah ve billah ve alâ milleti Resulillah" sözleri tekrarlanır. Anlamı:

"Yüce Tanrı'nın adıyla, Tanrı Elçisi'nin ve Ehl-i beyti'nin inancıyla seni toprağa veriyoruz."

Kefen baş ve ayak kısmından bağlanmış ise, bağlar çözülür.

Ölü kabre bu şekilde yerleştirdikten sonra üstü, kepriç tahta ve benzeri şeylerle kapatılır. Bunların üzerine toprak atılarak gömme (dfin) işlemi tamamlanır. Kabire toprak atanlar iki dakika sonra küreği yere bırakır, başkası alır sıra ile. Ölünün üzeri örtülünce, bu cenazenin ve diğer mü'minlerin ruhu için oturarak kur'an ve düvaziman okunur ve sonunda ölünün günahlarının bağışlanması için dua edilerek bu göreve son verilir.

 

HAKKA YÜRÜMÜŞLER İÇİN OKUTULAN CENAZE DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Yargılayan ve bağışlayan yüce tanrının ismi ile başlıyoruz.

 
Ey var eden bütün varlıkların sahibi olan ulu Allah.

 
Bu haneden darı dünyadan darı hakka rıhlet eyliyen er kişi.

 
Ve hatun kişi niyeti için dualarımızı kabul eyle yarabbim.

 
Verelim Muhammed'e candan selavet mahşer günü bize eyle şefaat.

 
Ehlibeyte olan inancı hürmeti için bilerek bilmeyerek yaptıkları günahlarını af eyle kabir azabını gösterme Allahım.

 
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali seyyidine ehlibeyti Muhammed.

 
Esselatu ya Ademi Safiullah yüzü suyu hürmetine bağışla yarabbi.

 
Esselatu ya Nuhu Nebiullah yüzü suyu hürmetine bağışla yarabbi.

 
Esselatu ya İbrahim Halilullah yüzü suyu hürmetine bağışla yarabbi.

 
Esselatu ya İsmail'i Teslimullah yüzü suyu hürmetine bağışla yarabbi.

 
Esselatu ya Musa'yı Kelamullah yüzü suyu hürmetine bağışla yarabbi.

 
Esselatu ya İsa'yı Ruhuullah yüzü suyu hürmetine bağışla yarabbi.

 
Esselatu ya Muhammed'i Habibullah yüzü suyu hürmetine bağışla yarabbi.

 
Esselatu ya Aliyül Veliullah yüzü suyu hürmetine bağışla yarabbi.

 
Esselatu ya Ehli Beyti Resullullah yüzü suyu hürmetine bağışla yarabbi.

3'lerin, 5'lerin, 7'lerin, 12 İmamların, 14 masum pakların, 17 Kemerbestlerin, 40'ların yüzü suyu hürmeti için sorgu sü-